X
تبلیغات
زولا

تارنمای رسمی دکتر شهرام قبادی

اصول مدیریت ساخت

جزوات و اسلایدهای کلاس را از لینک های زیر دانلود نمایید

طرح درس

مجموعه اول

مجموعه دوم

مجموعه سوم

مجموعه چهارم

 روش های تامین مالی پروژه ها

 شرح وظایف و مسئولیتهای مدیران و کارکنان مستقر در کارگاه پروژه

خدمات و فعالیتهای دفتر فنی کارگاه

 


نشریه ها، فهارس بها، موافقت نامه ها و شرایط عمومی پیمان ها

با ارائه گذرواژه از لینک های زیر دانلود نمایید.

نشریه شماره 005 (شرح خدمات مدیریت طرح، وزارت نفت)

نشریه 2423 (شرح عمومی خدمات مدیریت طرح برای تهیه و اجرای طرح های غیر صنعتی)

موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح

ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت

موافقتنامه‌، پیوستها، شرایط عمومی‌ و شرایط خصوصی‌ پیمانهای‌ تأمین‌ کالا و ساختمان و نصب بصورت‌ توأم‌ (PC) برای‌ کارهای‌ صنعتی‌

 نشریه شماره 4311 (موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان)

 نشریه شماره 3419 (شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی)

شرایط عمومی‌ و شرایط خصوصی‌ پیمانهای‌ مهندسی‌ و تأمین‌ کالا بصورت‌ توأم‌ (EP) برای‌ کارهای‌ صنعتی‌

موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاورهقراردادهای فیدیک

کتاب قرمز فیدیک (شرایط قراردادی برای صنعت ساختمان)

کتاب فیدیک برای پیمانکاران فرعی در صنعت ساختمان

کتاب نقره ای فیدک (شرایط قرارداد برای پروژه های EPC و کلیدچرخان)

کتاب زرد فیدیک (شرایط قرارداد برای پلانت و پروژه های طرح و ساخت DB)فهارس بها

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1394