X
تبلیغات
زولا

تارنمای رسمی دکتر شهرام قبادی

برنامه ریزی و کنترل پروژه (ارشد)

روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه (ویژه کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت)

برنامه ریزی و کنترل پروژه (Project planning & control) شامل تکنیک های تصمیم گیری کمی قابل استفاده در مراحل مختلف برنامه ریزی، طراحی، اجراء و برنامه ریزی پروژه های عمرانی می باشد. در هر پروژه ی عمرانی،  هر یک از اعضای تیم پروژه من جمله مهندسین عمران، به خدمات خاص از مدیریت پروژه نیازمند می باشند. آنان نیاز به اطلاعات و گزارشاتی دارند که بتواند جهت دستیابی به اهداف پروژه در چارچوب زمان، هزینه و کیفیت، کنترل موثری بر پروژه داشته باشند و با توجه به مسئولیتهای جداگانه ای هریک، با همکاری یکدیگر و در چارچوب برنامه ی خود در رسیدن به اهداف پروژه تلاش نمایند. برنامه‌ریزی پروژه، تعیین توالی و توازی فعالیتهای لازم برای اجرای یک پروژه با در نظر گرفتن زمان مورد نیاز برای اجرای هر فعالیت و کیفیت تعیین شده برای آن فعالیت است. کنترل پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک‌های خاص خود در انجام این مهم کمک می‌گیرد. در واقع کنترل، اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین‌شده برای پروژه است، بگونه‌ای که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی‌ترین فعالیتها، پروژه را به نزدیک‌ترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند. جهت آشنایی بیشتر با این درس، سرفصل آنرا در لینک زیر دانلود نمایید.

سرفصل درس روش های برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

مراجع

راهنمای عملی برنامه ریزی و کنترل پروژه

استاندراد مدیریت پروژه PMBOK

رویکرد نظام مند مدیریت پروژه

استاندراد مدیریت پروژه PMBOK بخش ساختمان

 

جروات

جروات کلاس در لینک های ذیل با ارئه گذرواژه قابل دسترسی است.

مجموعه اول جزوه کلاسی
مجموعه دوم جزوه کلاسی
مجموعه سوم جزوه کلاسی

مجموعه چهارم جزوه کلاسی
مجموعه پنجم جزوه کلاسی
مجموعه ششم جزوه کلاسی

مجموعه هفتم ( الحاقیه جزوه کلاسی)


پروژه پایان ترم
پروژه درسی پایان ترم حداقل باید شامل 20  deliverable و 30 فعالیت باشد. با استفاده از دستورالعمل زیر پروژه پایانی را تهیه نمایید.

دستورالعمل پروژه پایانی