X
تبلیغات
زولا

تارنمای رسمی دکتر شهرام قبادی

معرفی رشته مهندسی صنایع

مهندسی صنایع حرفه ای است که می کوشد با تلفیق دانش مهندسی و ریاضیات و اقتصاد و مدیریت، کارایی سیستم های تولیدی و خدماتی را بهبود دهد. در رشته مهندسی صنایع عامل انسان یکی از مولفه های اصلی سیستم های مورد مطالعه آن را تشکیل می دهد. مهندسان این رشته در تیم های میان رشته ای برای امور برنامه ریزی، نصب و کنترل و بهبود فعالیت های موسسات به خدمت گرفته می شوند. این فعالیت ها ممکن است عملیات تولید، اجرای پروژه، نوآوری در محصولات، ارائه خدمات، حمل و نقل و جریان اطلاعات سازمانی را شامل شود. این مهندسان از طریق طراحی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر عملکرد نظام های تولیدی و خدماتی، بستر لازم برای تعامل تخصص های مختلف و کار گروهی را به بهترین وجه ایجاد می نمایند و در نهایت به بهبود مستمر در جهت سهولت کارها، راحتی کارکنان، کاهش هزینه ها، ارتقا کیفیت و جلب رضایت مشتریان منجر می شوند.

مهندسی صنایع بطور کلی اثربخشی، کارایی، تطبیق پذیری، پاسخ گویی، کیفیت و بهبود مستمر کالاها و خدمات و سودآوری را مدنظر قرار می دهد. به طور کلی فعالیتهای مهندسی صنایع پیرامون طرح، بهبود و پیاده کردن سیستمهایی است که از ترکیب  افراد، تجهیزات، ماشین آلات، مواد و سرمایه تشکیل می شود. مهندسی صنایع با استفاده از روشهای تحلیلی و تکنیکهای مهندسی و فنون مدیریت و علوم ریاضی و کامپیوتر می کوشد تا با توجه به هدفهای مشخص شده نتایج سیستم مورد نظر را پیش بینی، تجزیه و تحلیل و تعیین کرده و بهترین راه حل را انتخاب و اجرا کند. دراین رشته مسائلی مانند طراحی سیستم و هماهنگ سازی فعالیتها، برنامه ریزی تولید، کنترل انبار موجودیها و افزایش کارآیی سیستمهای سازمانهای گوناگون مطرح است. فعالیتهای مهندسی صنایع را می توان به قرار زیر خلاصه کرد:

 • بهینه سازی با استفاده از روشهای تحقیق درعملیات شامل برنامه ریزی خطی، شبیه سازی، برنامه ریزی غیر خطی و پویا و عدد صحیح و آنالیز تصمیم گیری، تحلیل سیستمها، مدلهای احتمالی و تئوری شبکه ها
 • طراحی و گسترش سیستمهای برنامه ریزی و کنترل برای توزیع کالاها و خدمات تولید، کنترل موجودی، کنترل کیفیت، تعمیر و نگهداری کارخانه، مدیریت پروژه و سایر فعالیتهای مربوطه
 • ایجاد سیستمهای کنترل هزینه شامل کنترلهای بودجه ای  و تحلیل هزینه
 • بررسی فنی اقتصادی آلترناتیوهای سرمایه گذاری
 • طراحی و ایجاد سیستمهای اطلاعات و کنترل در مدیریت
 • ایجاد و استقرار سیستمهای ارزیابی مشاغل
 • طراحی و ایجاد سیستمهای مدیریت حقوق و دستمزد و پرداختهای تشویقی و پاداش
 •   ایجاد معیارهای مناسب برای سنجش و ارزیابی کارکرد شامل سیستمهای اندازه گیری و ارزیابی
 •   ارزیابی قابلیت اطمینان و پایایی
 • انتخاب و طراحی فرایندها و روشهای ساخت
 • انتخاب و طراحی ابزار و تجهیزات
 • طراحی تسهیلات فیزیکی شامل استقرار واحدها، ماشین آلات، تجهیزات، سیتمهای حمل و نقل و طراحی تاسیسات انبار  محصول و مواد اولیه
 • برنامه ریزی و سازماندهی نیروی انسانی
 • برنامه ریزی اقتصادی، مدیریت مالی، و اقتصاد سنجی
 • برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه ها
 •   برنامه ریزی، کنترل و مدیریت تولید

به طور خلاصه، مهندسی صنایع دانش بسیار موثری در پیشبرد هدفهای هر سازمان است. مهندس صنایع  برای کمک به ایجاد یا بهبود چنین سیستمهایی به وجود آمده است. لازم به تذکر است که مهندس صنایع می تواند علاوه بر سازمانهای صنعتی و تولیدی، در سایر سازمانها مانند بانکها، شرکتهای بیمه، بیمارستانها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی فعالیت کند.

 

مهندسی صنایع در دانشگاه ما

به منظور استخراج برنامه ترمیک مقطع کارشناسی مهندسی صنایع، براساس رویکرد تربیت متخصص در حوزه های مختلف کاربردی در بازار کار عمل شده و ترکیبی بهینه از دروس اختیاری و اجباری را کنار هم چیده ایم تا فارغ التحصیل بتواند بسته به علاقه خود در هرتخصص انتخابی مشغول به فعالیت باشد. برنامه ترمیک مقطع کارشناسی مهندسی صنایع در لینک ذیل قابل دسترسی است.

برنامه ترمیک کارشناسی مهندسی صنایع


گرایشهای تخصصی مرتبط با مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 • مهندسی صنایع - گرایش صنایع
 • مهندسی صنایع - گرایش مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
 • مهندسی صنایع - گرایش مدیریت سیستم و بهره وری
 • مهندسی صنایع - گرایش زنجیره تامین و لجستیک
 • مهندسی صنایع - گرایش مهندسی مالی
 • مهندسی صنایع - گرایش مدیریت پروژه
 • مدیریت پروژه و ساخت
 • مدیریت اجرایی
 •  MBA
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • مدیریت پروژه و ساخت 

وضعیت بازار کار مهندسی صنایع در ایران:

در حال حاضر موقعیت کاری مهندسین صنایع در ایران با توجه به در حال رشد بودن صنعت و پروژه ها بسیار خوب است. طبق مطالعه انجام شده در یک منبع اطلاعاتی بزرگ در زمینه ی بازار کار برای مهندسین در تابستان 1386، از میان حدود 9000 فرصت شغلی برای مهندسین تمامی رشته ها در سطح کشور، ، تعداد 1918 فرصت شغلی برای مهندسین مکانیک ،1883 فرصت شغلی برای مهندسین عمران، 1273 فرصت شغلی برای مهندسین برق و تعداد 2604 فرصت شغلی برای مهندسین صنایع می باشد؛ سهم بالای 29 درصدی فرصت شغلی برای مهندسین صنایع می تواند نشان دهنده ی این امر باشد که صنعت کشور و مدیرانی که در راس دولت قرار دارند، به اهمیت وجود مهندسی صنایع پی برده و در صدد پرورش و استفاده ی بیش از پیش از علوم این رشته مهندسی می باشند.


مهندسان صنایع در ایران هم کار مهندسی انجام می دهند و هم در حوزه مدیریت وارد شده اند. بین مهندسی صنایع و مدیریت مرزهای مشخصی وجود ندارد. ابزارهای مهندسان صنایع شامل ایزارهای ریاضی و کمی و ابزارهای مدیریتی و کیفی و رفتاری است. مهندسی صنایع، حرفه ای است که می کوشد با تلفیق دانش مهندسی و ریاضیات و اقتصاد و مدیریت، کارایی سیستم های تولیدی و خدماتی را بهبود دهد. اهم فرصتهای شغلی در بازار کار برای رشته مهندسی صنایع عبارتند از:

 • کارشناس سیستمها و روشها
 • کارشناس کنترل کیفیت کالا و محصول
 • کارشناس مدیریت و تضمین کیفیت
 • کارشناس  برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
 • کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید
 • کارشناس برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
 • کارشناس طرح و برنامه
 • کارشناس مدیریت منابع انسانی
 • کارشناس ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها و پروژه ها
 • مهندس پروژه
 • کارشناس کنترل مدارک پروژه
 • کارشناس متره و برآورد پروژه
 • کارشناس تعالی سازمانی
 • کارشناس سیستم ها و روشها
 • کارشناس سنجش عملکرد
 • کارشناس تدارکات و خرید پروژه
 • کارشناس کیفیت پروژه
 • کارشناس HSE
 • کارشناس ایمنی صنعتی
 • کارشناس مدیت آموزش و توسعه کارکنان
 • کارشناس لجستیک و انبار
 • کارشناس حسابداری مدیریت
 • ممیز استاندارهای سیستمهای مدیریتی (نظیر ISO 9001، ISO 14001، OHSAS 18001، CPM3، ISO 22001 و ...)
 • ارزیاب مدلهای بلوغ (فرایندی، سازمانی و پروژه ای نظیر EFQM، PEM، OPM3، CPM3، INQA و ...)
 • کارشناس PMO (دفتر مدیران پروژه)
 • کارشناس امور بانکی
 • کارشناس مجامع و شرکتها
 • کارشناس تحلیل داده ها 


مزیتهای رشته مهندسی صنایع

 الف- زیر ساخت سخت افزاری

زیرساخت های مورد نیاز برای ایجاد این رشته برخورداری دانشگاه از آزمایشگاه برق، آزمایشگاه فیزیک، کارگاه ماشین ابزار (تراش و فرز و ...) و کارگاه ریخته گری می باشد. خوشبختانه با وجود رشته های مکانیک و برق و عمران در دانشگاه، همه ی این زیرساختهای سخت افزاری فراهم است.

ب- کشش و عدم اشباع بازار کار

خوشبختانه با تک رشته بودن مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی و گستردگی نیاز به متخصصین مهندسی صنایع در حوزه های مختلف اعم از کارخانجات، سازمانهای دولتی، بانکها، بورس و فرابورس، شرکتهای خصوصی، دانشگاهها و ...، کمبود نیروی کار کماکان در این رشته احساس می شود و لذا کشش بازار همچنان وجود دارد. با توجه به واقع شدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس در تهران و نزدیکی به شهرکهای صنعتی اطراف تهران،  ایجاد رشته مهندسی صنایع در دانشگاه می تواند به تربیت نیروی متخصص مورد نیاز بازار کار گسترده موجود کمک کند.

ج- تکمیل دانشگاه فنی و مهندسی/صنعتی با رشته مهندسی صنایع

با نگاهی به تمامی دانشگاههای مادر کشور، می توان مشاهده نمود که ایجاد یک دانشگاه صنعتی و فنی مهندسی با رشته مهندسی صنایع و گرایش های مرتبط تکمیل می گردد. زیرا علاوه بر تخصص های فنی، نیاز به مهارتهای مدیریتی و سرپرستی در علوم مهندسی جهت هدایت سازمانها، پروژه ها و تیم های تخصصی به شدت احساس می شود.

 د- بازار کار رشته مهندسی صنایع

با توجه به بازار کار اشباع نشده این رشته و همچنین گرایشهای متعدد در مقطع ارشد و ماهیت بینابینی بین مهندسی و مدیریت، ونیاز همه صنایع و سازمانها به متخصصین مهندسین صنایع، استقبال از این رشته کمتر از سایر رشته های مهندسی نیست. لذا نسبت بازده به ریسک در این رشته بسیار بالا بوده و قطعا به درآمد بالایی منجر خواهد شد.