X
تبلیغات
زولا

تارنمای رسمی دکتر شهرام قبادی

مدیریت استراتژیک (ارشد)

مدیریت استراتژیک (مدیریت راهبردی) مرتبط با سطحی از فعالیتهای مدیریتی است که به تعیین جهت گیری کلی سازمان میپردازد. مدیریت استراتژیک یک تحلیل پیرامون مهمترین مسائل سازمان است که توسط مدیران ارشد سازمان به نمایندگی از مالکان، به منظور کنترل منابع در محیطهای خارج سازمان اتخاذ میشود. این فرآیند شامل تعیین ماموریت، چشم-انداز، توسعه برنامه ها و سیاستهای سازمان و کلیه فعالیتهایی می شود که برای نیل به اهداف کلان مورد نیاز است. درس مدیریت استراتژیک به عنوان چارچوبی برای سایر درس های حوزه مدیریت بوده و فراگیری آن در ایجاد دیدگاهی جامع نسبت به امور در سطح بنگاه و فراتر از آن نقشی کلیدی ایفا می کند.

اهداف درس:

نهادینه سازی نگرش و بینش استراتژیک صحیح و عمیق به منظور برخورد مناسب مسائل استراتژیک

آشنایی با متدلوژی ها، ابزارها و تکنیکهای مدیریت استراتژیک و نحوه به کارگیری آن ها در پروژه های عمرانی و سازمانهای پروژه محور (اعم از پیمانکار، کارفرما، مشاور، ناظر و . . . )

آموزش برخی از کلیدی ترین متدولوژی ها ، ابزارهای مدیریت استراتژیک و نحوه به کارگیری آن ها

تسلط در نحوه ی هدفگذاری استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک و اجرا و پایش استراتژی

تربیت دانش آموختگانی که از توانایی و دانش کافی در زمینه مدیریت استراتژیک برخوردار باشند

آشنایی با نمونه های عملی و آموختن درس های استفاده استراتژی در عمل با تمرکز بر نمونه های داخلی

 

جهت آشنایی بیشتر با این درس سرفصل آنرا در لینک زیر دانلود نمایید.

سرفصل درس مدیریت استراتژیک پروژه


مراجع اصلی

کتاب مدیریت استراتژیک، مولف: فرد آر دیوید

کتاب کارت امتیازی متوازن: ترجمه استراتژی به عمل، مولف: نورتون کاپلان

سایر مراجع

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک فرد آر دیوید

سازمان متمرکز بر استراتژی، مولف نورتون کاپلان

گزارش رتبه بندی پانصد شرکت بزرگ کشور


جزوات کلاسی

 جزوات کلاسی درس مدریت استراتژیک با ارائه گذرواژه در لینک های ذیل قابل دریافت است

مجموعه اول جزوه کلاسی
مجموعه دوم جزوه کلاسی

مجموعه سوم جزوه کلاسی

مجموعه چهارم جزوه کلاسی

مجموعه پنجم جزوه کلاسی

مجموعه ششم جزوه کلاسی


کارگاهها و پروژه

 فایل کارگاه ها و پروژه ی کلاسی درس مدریت استراتژیک با ارائه گذرواژه در لینک های ذیل قابل دریافت است

قالب کارگاه بیانیه ماموریت

قالب پروژه پایانی

قالب کارگاه بیانیه چشم انداز
قالب کارگاه ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی
قالب کارگاه ارزیابی عوامل استراتژیک خارجی

قالب کارگاه بررسی مقایسه ای رقابت

قالب کارگاه ارزیابی داخل/خارج

قالب کارگاه شناسایی ماهیت استراتژی با مدل BCG

قالب کارگاه ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک

قالب کارگاه تدوین استراتژی (ماتریس SWOT)

قالب کارگاه ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

قالب کارگاه  تدوین اهداف استراتژیک با رویکرد BSC

قالب کارگاه  شناسنامه اهداف/معیار

قالب کارگاه طرح اجرای استراتژی

قالب کارگاه منشور پروژه

قالب کارگاه گزارش چراغ راهنما (TLR)