X
تبلیغات
زولا

تارنمای رسمی دکتر شهرام قبادی

کنترل کیفیت آماری

هدف اصلی درس کنترل کیفیت آماری آشنایی با مفهوم کیفیت و استفاده از ابزارهای آماری جهت رسیدن به کیفیت مطلوب در فرآیند تولید یا خدمات است. فنون آماری جهت کنترل فرآیند در مهندسی کاربرد زیادی دارند نمودارهای کنترل فرآیند باعث ایجاد آگاهی از فرآیند شده و باعث کاهش هزینه ها خواهد شد. سرفصل مطلب درس در لینک ذیل جهت اشراف دانشجویان محترم به مسیر آتی تا پایان ترم ارائه گردید.

طرح درس کنترل کیفیت اماری، مقطع کارشناسی مهندسی صنایع


منابع قابل دانلود درس:

کتاب کنترل کیفیت آماری، تالیف مونتگمری، زبان انگلیسی

خلاصه جامع آمار و احتمال مهندسی (مختص مهندسان صنایع) تالیف مونتگمری، ربان انگلیسی

جداول آماری


جزوات کلاسی:

مجموعه اول، مفاهیم و مقدمات

مجموعه دوم، مرور آمار

مجموعه سوم، هفت ایزار

مجموعه چهارم، نمودار کنترل (مفاهیم)

مجموعه پنجم، نمودار کنترل برای مشحصه های کیفی متغیر

مجموعه ششم، نمودار کنترل برای مشحصه های کیفی وصفی

مجموعه هفتم، قابلیت فرایند

مجموعه هشتم، نمونه گیری برای مشخصه های کیفی وصفی، بخش اول

مجموعه هشتم، نمونه گیری برای مشخصه های کیفی وصفی، بخش دوم

مجموعه نهم، نمونه گیری برای مشخصه های کیفی متغیر

مجموعه دهم، نمودارهای پیشزفته کنترل فرایند آماری


نرم افزارMinitab:

جزوه آموزش نرم افزار Minitab

ویدیوهای آموزشی نرم افزار Minitab

- مجموعه اول-معرفی و ترسیم نمودارهای آماری

- مجموعه دوم-ترسیم نمودار های آماری و توزیع های احتمال